Προϊόντα Ελαφρώς Ελαττωματικά

Ελαφρώς ελαττωματικά προϊόντα είναι καινούρια προϊόντα που φέρουν ελαφρά μεταβολή της αρχικής τους κατάστασης.Προίόντα της κατηγορίας αυτής είναι,ελαφρώς γδαρμένα ή ελαφρώς χτυπημένα ή ελαφρώς διαβρωμένα απο τις καιρικές συνθήκες ή πολύχρονη αποθήκευση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Μην προβείτε σε ηλεκτρονική αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων αν πρίν δεν έχετε διαβάσει ή κατανοήσει τα ανωτέρω.