Προϊόντα Stock

Προϊόντα stock* είναι καινούρια εντός της αρχικής συσκευασίας τους όπου αυτή δεν έχει ανοιγεί.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Μην προβείτε σε ηλεκτρονική αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων αν πρίν δεν έχετε διαβάσει ή κατανοήσει τα ανωτέρω.